Klauzula informacyjna dla kandydatów

Kandydaci zatrudnieni na B2B/zlecenie:

Informujemy, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Diverse CG Sp. z o.o. Sp.k.,
ul. Nowogrodzka 21, 00-511 Warszawa. Można się z nami skontaktować pod adresem e-mail: gdpr@diversecg.pl

 

a) Pana/Pani dane przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody w celu rekrutacji prowadzonej przez Administratora oraz dla celów realizacji przyszłych projektów rekrutacyjnych.

b) Pana/Pani dane będą ujawniane odbiorcom:

- świadczącym usługi w zakresie udostępniania elektronicznych platform rekrutacyjnych.

- świadczącym usługi w zakresie obsługi, serwisu i zarządzania siecią IT i urządzeniami końcowymi,

- świadczącym usługę wsparcia technicznego dla aplikacji w których przetwarzane są dane osobowe,

- klientom Administratora Danych (potencjalnym Zleceniodawcom).

c) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do dnia 25 maja 2023 roku.

d) Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora. Pana/Pani żądania mogą być kierowane na wyżej wymieniony adres e-mailowy, bądź mogą być składane osobiście pod wskazany wyżej adres korespondencyjny. Żądanie usunięcia danych, będzie równoznaczne
z rezygnacją z uczestnictwa w projektach rekrutacyjnych realizowanych przez Diverse CG Sp. z o.o. Sp.k.

e) W każdym czasie przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych. Dyspozycję cofnięcia zgody należy przesłać drogą elektroniczną na wskazany wyżej adres e-mail albo złożyć ją bezpośrednio pod wskazanym wyżej adresem korespondencyjnym.
W przypadku cofnięcia zgody, przetwarzanie danych dokonywane przed złożeniem oświadczenia, będzie w pełni legalne.

f) Podanie danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek konieczny do wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora Danych. Brak podania danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora.

g) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego sprawującego kontrolę
nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych.

h) Pana/Pani dane nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru UE oraz do organizacji międzynarodowych i/ wobec Pana/Pani danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), nie będą też one podlegały profilowaniu.

 

Kandydaci zatrudnieni na umowę o pracę:

Informujemy, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Diverse CG Sp. z o.o. Sp.k.,
ul. Nowogrodzka 21, 00-511 Warszawa. Możecie się Państwo z nami skontaktować pod adresem e-mail: gdpr@diversecg.pl

 

a) Pana/Pani dane przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody oraz na podstawie art. 221 k.p. w celu rekrutacji prowadzonej przez Administratora oraz dla celów realizacji przyszłych projektów rekrutacyjnych.

b) Pana/Pani dane będą ujawniane odbiorcom:

- świadczącym usługi w zakresie udostępnianie elektronicznych platform rekrutacyjnych.

- świadczącym usługi w zakresie obsługi, serwisu i zarządzania siecią IT i urządzeniami końcowymi,

- świadczącym usługę wsparcia technicznego dla aplikacji w których przetwarzane są dane osobowe,

- klientom Administratora Danych (potencjalnym pracodawcom).

c) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do dnia 25 maja 2023 roku.

d) Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora. Pani/Pana żądania mogą być kierowane na wyżej wymieniony adres e-mailowy, bądź mogą być składane osobiście pod wskazany wyżej adres korespondencyjny. Żądanie usunięcia danych, będzie równoznaczne
z rezygnacją z uczestnictwa w projektach rekrutacyjnych realizowanych przez Diverse CG Sp. z o.o. Sp.k.

e) W każdym czasie przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Dyspozycję cofnięcia zgody należy przesłać drogą elektroniczną na wskazany wyżej adres e-mail albo złożyć ją bezpośrednio pod wskazanym wyżej adresem korespondencyjnym.
W przypadku cofnięcia zgody, przetwarzanie danych dokonywane przed złożeniem oświadczenia, będzie w pełni legalne.

f) Podanie danych osobowych w zakresie opisanym w art. 221 k.p. jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne i stanowi warunek konieczny do wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora Danych. Brak podania danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora.

g) przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych.

h) Pana/Pani dane nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru UE oraz do organizacji międzynarodowych i/ wobec Pana/Pani danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), nie będą też one podlegały profilowaniu.

Wyślij wiadomość

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną

Dodaj pliki (max 2MB)

Upload files

Change

Diverse CG Sp. z o.o. Sp.k.

Warszawa

ul. Nowogrodzka 21,
00-511 Warszawa, Polska

office@diversecg.pl 
www.diversecg.pl 

Diverse Consulting Group (UK) Ltd.

London

118 Pall Mall,
London SW1Y 5ED, United Kingdom

office@diversecg.co.uk 
www.diversecg.co.uk 

Diverse CG Sp. z o.o. Sp.k.

Gdańsk

Al. Grunwaldzka 415,
80-309 Gdańsk, Poland

office@diversecg.pl 
www.diversecg.pl 

Diverse CG Sp. z o.o. Sp.k.

Warszawa

Plac Stanisława Małachowskiego 2,
00-066 Warszawa, Polska

office@diversecg.pl 
www.diversecg.pl 

Warszawa

Londyn

Gdańsk